Sweetener DiaChrom
More than a sweetener...

Kontakty

Distribútor pre Slovensko:

Slovakia    

Tým pro farmacii s.r.o.
Veselá 199/5
602 00 Brno

Tel.: +420 774 877 677
E-mail: info@tymprofarmacii.cz


Výrobca:

AGROBAC s.r.o.
Dubec 38, 348 06 Přimda

Tel.: +420 577 981 893
Mobil: +420 605 212 069
Tel./Fax: +420 577 983 663
E-mail: agrobac@seznam.cz